Осветители за обозначаване на препятствия в авиацията

Произвежданите от ELTA-R сигнални лампи за обозначаване на препятствия в авиациата отговарят на изскванията на ICAO, FFA и на някои специфични местни разпоредби.
В производство са осветители за нисък и среден интензитет.

 

 

 

Полезна информация:

Схеми на свързване:

 Снимки от примерни обекти: ТУК

 

ALOL 1

ALOL 1 е сигнална лампа предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


ALOL 2

ALOL 2 е сигнална лампа предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А или тип B. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


ALOL7

Източник на светлина за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А и тип В.  Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, анекс 14 и FAA – 150/5345-43G, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


Контролер за управление - ALCB

Контролерите за управление на светодиодни източници на светлина от тип ALCB съчетават многофункционалност и висока надеждност при управление на осветители с нисък интензитет тип А и тип B.

преглед


ALOМ 1

ALOМ 1 е сигнална лампа предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията със среден интензитет тип B или тип C. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO и FAA, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


ALOM2

Източник на светлина за обозначаване на препятствия в авиацията със среден интензитет тип А.  Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, анекс 14 и FAA – 150/5345-43G, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Корпусът е херметизиран и устойчив на различни атмосферни условия. Не изисква специализирана поддръжка.

преглед


ALOM3

Източник на светлина за обозначаване на препятствия в авиацията със среден интензитет тип А и тип B (2 в 1 - 20 000 cd - бял през деня и 2000 cd - червен през нощта).  Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, анекс 14 и FAA – 150/5345-43G, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Корпусът е херметизиран и устойчив на различни атмосферни условия. Не изисква специализирана поддръжка.

преглед


Контролер за управление - ALCB-M

Контролерите за управление на светодиодни източници на светлина от тип ALCB-M съчетават многофункционалност и висока надеждност при управление на светодиодни източници, на светлина cъс среден и нисък интензитет за обозначаване, на препятствия в авиацията.

преглед


CA5

CA5 е система за сигнализация предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А и тип B. Тя има вграден контролер с постоянно или променливо токозахранване. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


CA5H

CA5H е система за сигнализация предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А и тип B, c изнесен контролер с постоянно или променливо токозахранване. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, с височина до 45 метра, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


CA10H - система за сигнализация

CA10H е система за сигнализация, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък и среден интензитет за обекти свисочина до 108 метра.

преглед


SAM-03

SAМ-03 е сигнална лампа с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO и FAA, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни.

преглед


SAM-07

SAМ-07 е сигнална лампа с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А или тип B. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO и FAA, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни.

преглед


SAМ1 и SAM2

Осветителите от тип SAМ са сигнална лампа с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията със среден интензитет тип B. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO и FAA, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни.

преглед


SAМ3 и SAM4

Осветителите от тип SAМ са сигнална лампа с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията със среден интензитет тип B. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO и FAA, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни. 

преглед


SAM5 и SAM6

Системата от тип SAМ5 и SAM6 са сигнална сшетодиодна система с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията със среден и нисък интензитет тип B. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO и FAA, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни. 

преглед


SAB

Авиационната маркираща лампа SAB представлява светодиоденизточник на светлина с автономно слънчево токозахранване. Лампата е изключително компактна със специалнаконструкция за по-ефективно използване на слънчеватасветлина в географски ширини под 55°. Корпусът e херметизиран и устойчив на различни атмосфернивлияния. Не се изисква специализирана поддръжка.

преглед


ALOL B (индуктивен маркер)

ALOL B e маркиращa LED лампa от индуктивен тип, предназначена за обозначаване на променливотокови високоволтови далекопроводи, като препятствия в авиацията.  Маркиращата лампа за въздухоплавателни средства е без поддръжка и ниско тегло. Работи на принципа на магнитната индукция от променливотоковата захранваща електропреносна линия (еднолинейна) с LED технология за излъчване на светлина, оборудвана с вътрешен фотосензор за автоматично активиране през нощта.

преглед


Маркираща сфера за препятствия в авиацията

МАРКИРАЩАТА СФЕРА ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ в авиацията е предназначена да предупреждава пилотите на летателни апарати през деня. Използва се обозначаване на високи линейни обекти като: надземни проводници, далекопроводи, комуникационни проводници, проводници пресичащи реки, езера, фиорди, долини, пътища, железопътни линии, строителни площадки и тръбопроводи. Маркерът може да се види на разстояние от 1250 m. OMS е изработена в съответствие с препоръките на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), приложение 14, глава 6. 

преглед


Серия SA-2B-M

Авиационната маркираща лампа с автономно слънчево токозахранване тип SA2B-M специално е разработена за географски ширини над 40°. Тя представлява напълно херметичен светодиоден източник на светлина. Монтира се по летищата и е предназначена за навигация при рулиране на самолети и хеликоптери.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop