Осветители за обозначаване на препятствия в авиацията

Произвежданите от ELTA-R сигнални лампи за обозначаване на препятствия в авиациата отговарят на изскванията на ICAO, FFA и на някои специфични местни разпоредби.
В производство са осветители за нисък и среден интензитет.

ALOL 1

ALOL 1 е сигнална лампа предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


ALOL 2

ALOL 2 е сигнална лампа предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А или тип B. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


ALOL 4

ALOL 4 е сигнална лампа предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А по изискванията на UK CAA CAP 168. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана на CAP 168 във  Великобритания трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


ALOL5 и ALOL6

ALOL5 и ALOL6 са сигнални лампи предназначени за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А или тип B. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Информация за ALOL5 и ALOL6 може да намерите - ТУК.

преглед


ALOL7

Източник на светлина за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет: тип А и тип В.  Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, анекс 14 и FAA – 150/5345-43G, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


ALOМ 1

ALOМ 1 е сигнална лампа предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията със среден интензитет тип B или тип C. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO и FAA, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


Контролер за управление - ALCB

Контролерите за управление на светодиодни източници на светлина от тип ALCB съчетават многофункционалност и висока надеждност при управление на осветители с нисък интензитет тип А и тип B.

преглед


CA2

CA2 е система за сигнализация предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А и тип B. Тя има вграден контролер с постоянно или променливо токозахранване. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


CA3

CA3 е система за сигнализация предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А или тип B. Тя има вграден контролер с постоянно или променливо токозахранване. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


CA4

CA4 е система за сигнализация предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип B по изискванията на UK CAA CAP168. Тя има вграден контролер с постоянно или променливо токовозахранване. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


CA5

CA5 е система за сигнализация предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А и тип B. Тя има вграден контролер с постоянно или променливо токозахранване. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

преглед


SAL0

SAL0 е сигнална лампа с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове, стълбове за високо напрежение (далекопроводи) и други, които съгласно изискваниятана ICAO - АНЕКС 14 и FAA 150/5345-43Е, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни.

преглед


SAL1

SAL1 е сигнална лампа с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип A или тип B. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове, стълбове за високо напрежение (далекопроводи) и други, които съгласно изискваниятана ICAO - АНЕКС 14 и FAA 150/5345-43Е, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни.

преглед


SAL2

SAL2 е сигнална лампа с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип B. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове, стълбове за високо напрежение (далекопроводи) и други, които съгласно изискваниятана ICAO - АНЕКС 14 и FAA 150/5345-43Е, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни.

преглед


SAМ1

SAМ1 е сигнална лампа с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията със среден интензитет тип B. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO и FAA, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни.

преглед


SA-03-B

SA-03-B е система за сигнализация с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет клас А. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове, стълбове за високо напрежение (далекопроводи) и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни.

преглед


SA-07

SA-07 е система за сигнализация с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет клас А. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове, стълбове за високо напрежение (далекопроводи) и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни.

преглед


SA-20

SA-20 е система за сигнализация с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията с нисък интензитет тип А. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове, стълбове за високо напрежение (далекопроводи) и други, които съгласно изискваниятана ICAO, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни.

преглед


SA190

SA-190 е система за сигнализация с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията. Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове, стълбове за високо напрежение (далекопроводи) и други, които съгласно изискваниятана ICAO и FAA, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията. Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop