Осветители за билбордове и рекламни пана

ELTA-R разработва и произвежда осветители предназначени за осветяване на билбордове, рекламни пана, указателни табели и пътни знаци.
Осветителите с успех могат да се използват за осветяване и на прилежащи до фасадите на сградите площи.
С тяхното използване лесно се постига висока степен и равномерност на осветяване на обектите.
Възможни са варианти на изпълнение с конвенционално и със слънчево токозахранване.
В производство са сериите описани по-долу: 

 ЕЛТА-Р може да адаптира продуктите в съответствие с конкретните нужди и изискванията на клиента!

Серия ESBH

Серията осветители ESBH e специално  разработени за осветяване с висока равномерност на различни по размер указателни табели, рекламни пана и билбордове. Осветителите са ефективни и при осветяване на фасади на сгради или прилежащи към тях площи и други обекти разположени на открито в зависимост от архитектурните проекти. Херметичните осветители от серия ESBH с успех могат да се използват и при проекти за вътрешно и външно осветление на индустриални обекти.

преглед


Серия ESBH-M

Серията осветители ESBH-M e специално  разработенa за осветяване с висока равномерност и яркост на големи по размер указателни табели, рекламни пана и билбордове. Осветителите са разработени за работа при екстремно високи температури на околната среда (Т = +60ºС) Семплият компактен дизайн с предварително заложен в конструкцията ъгъл на насочване, комбиниран с отлични термични характеристики и термично отделен драйвер осигуряват продължителна и надеждна работа на осветителя дори при тежки метеорологични условия и допринасят за  отличните характеристики на осветяване на работната повърхност.

преглед


Серия SB - соларно

Соларната осветителна система тип SB е специално  разработена за осветяване с висока равномерност на указателни табели с размер  14.5х4.5м. Системата гарантира средно ниво на осветеността - Eav=200lx. Семплият компактен дизайн с предварително заложен в конструкцията ъгъл на насочване, комбиниран с отлични термични характеристики осигуряват продължителна и надеждна работа на осветителя дори при тежки метеорологични условия и допринасят за  отличните характеристики на осветяване на работната повърхност.

преглед


Серия SR

Серията осветители с автономно слънчево токозахранване (соларно захранване) SR е предназначена за осветяване с висока равномерност на указателни табели и рекламни пана разположени едностранно или двустранно върху стълбове в зависимост от архитектурните проекти.

преглед


Серия ESBHdc

Серията осветители ESBHdc e специално разработени за соларни системи разработвани от клиента и осветяване с висока равномерност на различни по размер указателни табели, рекламни пана и билбордове. 

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop