Светодиодно (LED) осветление

Технологията за осветяване със светодиоди е изключително обещаваща по отношение на нейната приложимост във всички сфери на нашия живот.

Гарантираните ниски разходи за енергопотребление, дългият експлоатационен живот, качеството на излъчваната светлина близка до естествената и екосъобразното екологично чисто производство са огромни предимства.

Реализираният бърз напредък и постигнати стабилни високи технически параметри на компонентите и изделията са резултат на огромни ресурси, отделяни за иновации в световен мащаб. 

Това гарантира на потребителите защита на техните инвестиции и ги прави реални участници в световния прогрес.

ELTA-R споделя разбирането и е пряко обвързана с процесите за енергийна ефективност и активно работи в това направление.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop