Услуги

ELTA-R е компания с индивидуален подход към своите клиенти. Благодарение на наличието на ресурс от висококвалифицирани специалисти, на клиентите се предлагат решения, от зараждането на идеята до нейната реализация, с цел удовлетворяване на потребностите.

Наборът от услуги, включва:

  • Консултации, проучвания и анализ;
  • Измервания и светлинни одити;
  • Разработка на проекти за модернизация на съществуващи осветителни уредби и системи;
  • Разработка на проекти за нови системи за осветление и сигнализация;
  • Разработка на проекти за художествено осветление;
  • Изграждане на пилотни проекти;
  • Разработка на специализирани осветители;
  • Разработка на осветители и осветителни системи по техническо задание на клиента;
  • Обучение;
  • Пълен инженеринг (изграждане на обекти под ключ).
 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop