Продукти

Улично и парково осветление с мрежово токозахранване

Произвежданите от ELTA-R улични осветители са с отлични технически характеристики. С тях могат да се изпълняват всякакви проекти за модернизация на съществуващи осветителни уредби или за ново строителство. Икономическата ефективност от тяхното внедряване в експлоатация е доказана. В редовно производство са описаните по-долу серии.

преглед


Улично и парково осветление със соларно токозахранване

ELTA-R произвежда голяма гама улични и паркови осветители със соларно (слънчево) токозахранване. Изделията са с отличен дизайн и изключително високи технически характеристики. Високата енергийна ефективност и дългият жизнен цикъл без необходимостта от каквото и да е техническо обслужване и поддръжка ги прави привлекателни при изграждането на различни инфраструктурни обекти. В редовно производство са сериите SS Bollards и SH за градинско осветление, SS авангард, SS авангард+ и SS класик. ЕЛТА-Р адаптира продуктите в съответствие с конкретния географски регион и изискванията на клиента!

преглед


Индустриално осветление

Произвежданите от ELTA-R специализирани осветители за индустриално осветление са мощен инструмент за рязкото подобряване на енергийната ефективност и качеството на осветеността в индустрията. В производство са описаните по-долу серии. С използването на всяка една от тях се решават конкретни технологични проблеми свързани с работа при екстремно високи температури, висока влажност, запрашеност, удароустойчивост, вибрации, химически агресивна среда и други. Осветителите са с висока степен на надеждност и дълговеченост при екстрвмни околни условия и режими на работа.    ЕЛТА-Р може да адаптира продуктите в съответствие с конкретното производство и изискванията на клиента!

преглед


Вътрешно осветление

ELTA-R произвежда голяма гама осветители за вътрешно (интериорно) осветление. Осветителите се отличават с приятен дизайн и многофункционалност. Те са предназначени да задоволяват потребностите на различни пазарни сегменти. В редовно производство са сериитеописани по-долу:

преглед


Художествено осветление

ELTA-R произвежда голяма гама осветители за външно и художествено осветление. Осветителите са напълно херметични с различни мощности. Отличават се с приятен и семпъл дизайн, висока енергийна ефективност и многофункционалност. Те могат да се използват за изграждане на най-различни светлинни уредби и за осветяване на различни видове обекти. За изпълнението на проекти за художествено осветление могат бъдат произведени осветители с различен цвят на излъчваната светлина. В производство са сериите описани по-долу.

преглед


Осветители за билбордове и рекламни пана

ELTA-R разработва и произвежда осветители предназначени за осветяване на билбордове, рекламни пана, указателни табели и пътни знаци. Осветителите с успех могат да се използват за осветяване и на прилежащи до фасадите на сградите площи. С тяхното използване лесно се постига висока степен и равномерност на осветяване на обектите. Възможни са варианти на изпълнение с конвенционално и със слънчево токозахранване. В производство са сериите описани по-долу: 

преглед


Осветители за пешеходни пътеки и пътни знаци

ELTA-R разработва и произвежда осветители предназначени за осветяване на пешеходни пътеки и пътни знаци. С тяхното използване лесно се постига висока степен на яркостта и равномерност на осветяване на обектите. Възможни са варианти на изпълнение с конвенционално и със слънчево токозахранване.

преглед


Осветители за периметрова охрана и видеонаблюдение

ELTA-R разработва и произвежда осветители предназначени за осветяване на осигурителен периметър на открито. Осветителите се произвеждат в два варианта - с бяла светлина и инфрачервена светлина. С тяхното използване лесно се постига нужната за охранителните камери осветеност на разстояние до 120 метра. Възможни са варианти на изпълнение с постояннотоково и променливотоково захранване.В производство са сериите описани по-долу.

преглед


Взривозащитено осветление (ЕХ)

Разработката и производството на осветители за този пазарен сегмент е изключително отговорна задача. Произвежданите от ELTA-R осветители са с отлични светлинни характеристики и висока енергийна ефективност. В производство са сериите BPS и BPP с променливотоково и постояннотоково захранване.

преглед


Тунелно осветление, осветление под мостове и надлези

ELTA-R разработва и произвежда гама осветители намиращи приложение в проекти за осветяване на тунели, пътни възли под мостове и надлези. Чрез подходяща оптика се формира необходимата характеристика за осветяване на съответния тунел. Изделията са с високи технически характеристики и отличен дизайн, като в зависимост от проекта се предвижда удобен за закрепване крепеж.

преглед


Осветители за животновъдство

Произвежданите от ELTA-R осветители за аграрния сектор са с отлични технически характеристики. С тях могат да се изпълняват всякакви проекти за модернизация на съществуващи осветителни уредби или за ново строителство. Икономическата ефективност от тяхното внедряване в експлоатация е доказана. В редовно производство е серията "AGRO-SIW".     ЕЛТА-Р може да адаптира продуктите в съответствие с конкретните нужди и изискванията на клиента!  

преглед


Осветители за растениевъдство

Светодиодните осветители за растениевъдство са предназначени за използване в градинарството. Спектърът на излъчваната светлина защитава и стимулира отглеждането на различни видове растения през всеки стадий от тяхното развитие, от поникването, през цъфтежа до узряването. Осветителите с успех могат да бъдат полезни и при полагане на грижи за аклиматизиране на млади или нови растения. Осветителите заменят класическите металхалогенни лампи с мощност до 1200W. Оригиналният компактен дизайн с отлични термични характеристики осигурява продължителна и надеждна работа при всякакви атмосферни условия.

преглед


Сигнални лампи и системи за сигнализация

ELTA-R разработва и произвежда голяма гама сигнални лампи, чрез които се изграждат различни системи за сигнализация в съответствие с изискванията на международните стандарти и конкретния проект. Сигналните лампи и системите за сигнализация могат да бъдат както с конвенционално така и със слънчево (соларно) токозахранване. В производство са сигнални лампи за обозначаване на препятствия в авиацията, за навигация в корабоплаването и някои други типове маркиращи лампи.

преглед


Преработка на осветители стара технология

ELTA-R споделя разбирането, че много от съществуващите осветители стара технология могат да бъдат преработени и надграждани с LED решение. В болшинството от случаите това е много по-икономичен вариант, отколкото закупуването на нов LED осветител за директна замяна (подмяна). За постигане на добър резултат, старите осветители трябва да са със здрава и подходяща конструкция, която може да разсейва отделяната топлина и да позволява внедряването в нея на подходящи LED модули и драйвери. Ако разработката е добре направена и базирана на принципа plug and  play, ъпрейта може да бъде извършван директно на място, на обекта. Това силно ще минимизира разходите за модернизация и за реализиране на конкретния проект. ELTA-R има значителен опит в този вид дейност и е в състояние да предложи конкретно техническо решение, при запитване от страна на клиента. По-долу са описани някои от стъпките (технологията), по която се извършва разработването на новия продукт.

преглед


Осветители със специално предназначение

ELTA-R  произвежда осветители, които са разработени специално за конкретни приложения. Това позволява на клиените да минимизират своите разходи спрямо избора на решение с използване на осветители от стандартен тип.

преглед


Системи за управление и енергийна ефективност

ELTA-R разработва системи за автоматизация и интелигентно управление на осветлението. Тези системи са важен елемент от стратегията за поддръжка и обслужване. Те са и част от системата за обща енергийна ефективност на даден обект.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop