Продукти

Улично и парково осветление с мрежово токозахранване

Произвежданите от ELTA-R улични осветители са с отлични технически характеристики. С тях могат да се изпълняват всякакви проекти за модернизация на съществуващи осветителни уредби или за ново строителство. Икономическата ефективност от тяхното внедряване в експлоатация е доказана. В редовно производство са сериите "SM"; "SMG" "SML" и "SG".

преглед


Улично и парково осветление със слънчево токозахранване

ELTA-R произвежда голяма гама улични и паркови осветители със слънчево (соларно) токозахранване. Изделията са с отличен дизайн и изключително високи технически характеристики. Високата енергийна ефективност и дългият жизнен цикъл без необходимостта от каквото и да е техническо обслужване и поддръжка ги прави привлекателни при изграждането на различни инфраструктурни обекти. В редовно производство са сериите SS авангард и SS класик.

преглед


Индустриално осветление

Произвежданите от ELTA-R осветители за индустриално осветление са мощен инструмент за рязкото подобряване на енергийната ефективност и качеството на осветеността в индустрията. В производство са сериите: "IT"; "SIN"; "IU"; "SIW"; "IPM"; "IK" и "EPHB". За работни среди с висока запрашеност или висока влажност с успех може да се използват и херметичните осветители за външно осветление от серията "EP".

преглед


Вътрешно осветление

ELTA-R произвежда голяма гама осветители за вътрешно (интериорно) осветление. Осветителите се отличават с приятен дизайн и многофункционалност. Те са предназначени да задоволяват потребностите на различни пазарни сегменти. В редовно производство са сериите: "ICL"; "ICM"; "IWL"; "IWM"; "ICH"; "FSA", "FSB"; "FSM"; "FS1L" и "IPL".

преглед


Външно и художествено осветление

ELTA-R произвежда голяма гама осветители за външно и художествено осветление. Осветителите са напълно херметични с различни мощности. Отличават се с приятен и семпъл дизайн, висока енергийна ефективност и многофункционалност. Те могат да се използват за изграждане на най-различни светлинни уредби и за осветяване на различни видове обекти. За изпълнението на проекти за художествено осветление могат бъдат произведени осветители с различен цвят на излъчваната светлина. В производство са сериите: ETL; EP; EW и EWD.

преглед


Осветители за билбордове, указателни табели, пътни знаци и рекламни пана

ELTA-R разработва и произвежда осветители предназначени за осветяване на билбордове, рекламни пана, указателни табели и пътни знаци. Осветителите с успех могат да се използват за осветяване и на прилежащи до фасадите на сградите площи. С тяхното използване лесно се постига висока степен и равномерност на осветяване на обектите. Възможни са варианти на изпълнение с конвенционално и със слънчево токозахранване. В производство са сериите: "ESB", "SR", "SRM" и "SRL".

преглед


Осветители за периметрова охрана и видеонаблюдение

ELTA-R разработва и произвежда осветители предназначени за осветяване на осигурителен периметър на открито. Осветителите се произвеждат в два варианта - с бяла светлина и инфрачервена светлина. С тяхното използване лесно се постига нужната за охранителните камери осветеност на разстояние до 120 метра. Възможни са варианти на изпълнение с постояннотоково и променливотоково захранване.В производство са сериите: "ESP12dc" и "ESPI".

преглед


Взривозащитено осветление (ЕХ)

Разработката и производството на осветители за този пазарен сегмент е изключително отговорна задача. Произвежданите от ELTA-R осветители са с отлични светлинни характеристики и висока енергийна ефективност. В производство са сериите BPS и BPP с променливотоково и постояннотоково захранване.

преглед


Тунелно осветление, осветление под мостове и надлези

ELTA-R разработва и произвежда гама осветители намиращи приложение в проекти за осветяване на тунели, пътни възли под мостове и надлези. Чрез подходяща оптика се формира необходимата характеристика за осветяване на съответния тунел. Изделията са с високи технически характеристики и отличен дизайн, като в зависимост от проекта се предвижда удобен за закрепване крепеж.

преглед


Сигнални лампи и системи за сигнализация

ELTA-R разработва и произвежда голяма гама сигнални лампи, чрез които се изграждат различни системи за сигнализация в съответствие с изискванията на международните стандарти и конкретния проект. Сигналните лампи и системите за сигнализация могат да бъдат както с конвенционално така и със слънчево (соларно) токозахранване. В производство са сигнални лампи за обозначаване на препятствия в авиацията, за навигация в корабоплаването и някои други типове маркиращи лампи.

преглед


Осветители със специално предназначение

ELTA-R  произвежда осветители, които са разработени специално за конкретни приложения. Това позволява на клиените да минимизират своите разходи спрямо избора на решение с използване на осветители от стандартен тип.

преглед


 

Системи за управление и енергийна ефективност

ELTA-R разработва системи за автоматизация и интелигентно управление на осветлението. Тези системи са важен елемент от стратегията за поддръжка и обслужване. Те са и част от системата за обща енергийна ефективност на даден обект.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop