Индустриално осветление

Произвежданите от ELTA-R специализирани осветители за индустриално осветление са мощен инструмент за рязкото подобряване на енергийната ефективност и качеството на осветеността в индустрията.
В производство са описаните по-долу серии.
С използването на всяка една от тях се решават конкретни технологични проблеми свързани с работа при екстремно високи температури, висока влажност, запрашеност, удароустойчивост, вибрации, химически агресивна среда и други.
Осветителите са с висока степен на надеждност и дълговеченост при екстрвмни околни условия и режими на работа.

 

 ЕЛТА-Р може да адаптира продуктите в съответствие с конкретното производство и изискванията на клиента!

Вътрешно индустриално осветление

преглед


Външно индустриално осветление

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop