Сигурност и отбрана

Националната сигурност и отбрана са фундаментални за съществуването и стабилността на всяка една държава.
Развитието и обслужването на този сектор от националната икономика е сложна задача.
Участието на ELTA-R в този процес е голямо предизвикателство и голяма чест.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop