Реализирани проекти

ELTA-R е изпълнила редица договори за доставка на стоки и услуги в сектора за национална сигурност и отбрана.По- долу са описани някои от по-значимите проекти „под ключ“, завършили с успешното им внедряване в редовна експлоатация.

 

Полева интегрирана комуникационно-информационна система (ПИКИС)

Изграждането на ПИКИС „под ключ“ е свързано с поети ангажименти от страна на правителството на Република България за превъоръжаване на редица формирования от Българската армия за постигане на оперативна съвместимост във връзка с членството и в Евроатлантическия съюз (НАТО). По силата на международен търг, основен изпълнител по Договора е италианската фирма Marconi, сега SELEX Elsag S.p.A. Съгласно условията на Договора, ELTA-R e главен координатор на неговото изпълнение, на територията на страната. Договорът е изпълнен в края на 2002 година. Това е най-голямата и най-сложна система от типа C4ISTAR, внедрена в Българската армия в процеса на нейното преструктуриране и превъоръжаване. В настоящия момент, ELTA-R изпълнява рамково споразумение за поддръжка на системата за целия период на жизнения и цикъл.

преглед


Учебен център за Полевата интегрирана комуникационно-информационна система (ПИКИС)

В процеса на подготовката на Полевата интегрирана комуникационно-информационна система за бойно използване, на ELTA-R е възложено проектирането и изграждането на учебен център на територията на 61 бригада от Българската армия в град Карлово. Изграденият от ELTA-R център е най-модерният, многофункционален учебен център, пряко свързан с провеждането на конкретни занятия по усвояване на работата със сложната система, в това число и в реално време. Центърът, успешно може да бъде надграждан и с други учебни кабинети.

преглед


Криптомодул с национален криптоалгоритъм

Съгласно условията на договора с Министерство на отбраната, ELTA-R е разработила специализиран криптомодул за вграждане в групово засекретяващо устройство, използвано в проекта за изграждане на ПИКИС. В криптомодула, успешно е вграден националният криптоалгоритъм.

преглед


Система за ЯХБР

ELTA-R печели конкурс за доставка, на Българската армия, на специализиран софтуер и концентратор за сензори за ЯХБР (CBRN).

преглед


Система за обмен на военни съобщения

ELTA-R успешно е изпълнила договор за изграждане на система за военни съобщения за Българската армия. Изграждането на Система за военни съобщения е свързано с поети с документи MS-203/10.06.2005; MS-204/10.06.2005г. (Национален отговор за ратификация на стандарт STANAG 4406 "MILITARY MESSAGE HANDLING SYSTEM (MMHS), ангажименти от страна на правителството на Република България за постигане на оперативна съвместимост във връзка с членството и в Евроатлантическия съюз (НАТО).

преглед


Интегрирана комуникационно-информационна система за министерство на извънредните ситуации

Интегрираната комуникационно-информационна система за Министерство на извънредните ситуации е изградена в края на 2009 година от Консорциум от три български фирми, една от които е ELTA-R.

преглед


Система за обективен контрол за нуждите на Гражданска защита

За нуждите на Министерство на извънредните ситуации, респективно „Гражданска защита“, ELTA-R е разработила и внедрила в експлоатация система за обективен контрол.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop