Система за обективен контрол за нуждите на Гражданска защита

За нуждите на Министерство на извънредните ситуации, респективно „Гражданска защита“, ELTA-R е разработила и внедрила в експлоатация система за обективен контрол.

Тя се състои от интелигентни IP устройства за запис на разговорите в диспечерските пунктове в цялата страна.

В настоящия момент системата е на подчинение на диспечерските пунктове в състава на Министерство на вътрешните работи.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop