Интегрирана комуникационно-информационна система за министерство на извънредните ситуации

Интегрираната комуникационно-информационна система за Министерство на извънредните ситуации е изградена в края на 2009 година от Консорциум от три български фирми, една от които е ELTA-R.

Системата е с голяма сложност и е развърната на територията на цялата страна. Тя се състои от дванадесет различни подсистеми, подходящо интегрирани една в друга под общ софтуер за управление и единна комуникационна инфраструктура.

Сега тази система е на подчинение на структурите на Министерство на вътрешните работи и основно задоволява потребностите на главна дирекция пожарна безопасност в чиито състав са формированията на гражданска защита.

С участието си в този проект ELTA-R и нейните специалисти натрупаха голям опит при оценка на оборудването и системите за управление при бедствия и кризи.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop