Криптомодул с национален криптоалгоритъм

Съгласно условията на договора с Министерство на отбраната, ELTA-R е разработила специализиран криптомодул за вграждане в групово засекретяващо устройство, използвано в проекта за изграждане на ПИКИС. В криптомодула, успешно е вграден националният криптоалгоритъм.

Разработката и следващото производство на необходимите модули е в пълно съответствие с националните изисквания за обмен на класифицирана информация.

Разработката е собственост на Българското Министерство на отбраната, приета е на въоръжение и може да бъде използвана при изпълнението на други проекти.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop