Услуги

В резултат на натрупания опит и създадената организация ELTA-R е в състояние да предложи пълен набор от услуги на своите клиенти, които да им гарантират успешното въвеждане в експлоатация на дадена система и следващата ѝ поддръжка през периода на жизнения цикъл, като:

 • Изграждане на системи "под ключ" за целите на всички държавни, ведомствени и частни структури, нуждаещи се от произволно ниво на информационна, физическа, персонална или корпоративна сигурност.
 • Интегриране на системи за сигурност или модули за сигурност в съществуващи системи.
 • Поддръжка на изградените системи през периода на целият им жизнен цикъл.
 • Постоянно обновяване на вече изградени системи.
 • Обучение на клиента, в това число:
  • на администраторите на системите.
  • на персонала поддържащ системите
  • на персонала работещ със системите.

За всеки един проект се предлагат пакет инженерингови услуги, в това число:

 • Консултации
 • Технически проучвания
 • Проучване на конкретни обекти
 • Изготвяне на проектна документация
 • Комплексна доставка на оборудване
 • Монтаж на оборудване
 • Обучение на място и в учебния център на фирмата на персонала на клиента.
 • Въвеждане в експлоатация на изградената система
 • Обслужване на системите в гаранционен и следгаранционен срок.
 • Непрекъснато наблюдение на системите посредством изградения на територията на компанията център за дистанционен контрол.
 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop