Продукти и системи

При изпълнението на проектите в областта на националната сигурност и отбрана, ELTA-R се кооперира със своите партньори, които обикновено са лидери на световния пазар в своята област. Продуктите, които могат да се доставят и проектите, които могат да се изпълняват са систематизирани в следните направления: системи C4ISTAR; Информационна индустриална и персонална сигурност; Инженерната и тиловата инфраструктура; Ядрено, химическо и биологично разузнаване и защита; Защита от бедствия и аварии.

 

Системи C4ISTAR

В това направление ELTA-R успешно си сътрудничи с италианската група Finmeccanica и по специално със SELEX Elsag S.p.A., а така също и със словенската фирма S&T.

преглед


Ядрено, химическо и биологично разузнаване и защита

В това направление ELTA-R си партнира с фирмите BRUHN NEWTECH–Дания, BRUKER DALTRONIX–Германия.

преглед


Информационна индустриална и персонална сигурност

В това направление се изпълняват проекти за: Пожароизвестяване и пожарогасене; Периметрова охрана; Видеонаблюдение; Персонална идентификация и автентификация; Изграждане и обслужване на PKI инфраструктура; Доставка, инсталиране и поддръжка на TEMPEST оборудване; Доставка и системно интегриране на GPS оборудване.

преглед


Инженерна и тилова инфраструктура

В това направление ELTA-R си партнира с фирмите DHS Systems LLC (DRASH) - USA, REEVES EMS и WFEL - USA.

преглед


Защита от бедствия и аварии

ELTA-R инвестира в това направление дълги години и е в състояние да предложи оборудване и системи, които са жизнено необходими при превенцията или при възникването на кризи от бедствия и аварии.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop