Информационна индустриална и персонална сигурност

В това направление се изпълняват проекти за:

  • Пожароизвестяване и пожарогасене;
  • Периметрова охрана;
  • Видеонаблюдение;
  • Персонална идентификация и автентификация;
  • Изграждане и обслужване на PKI инфраструктура;
  • Доставка, инсталиране и поддръжка на TEMPEST оборудване;
  • Доставка и системно интегриране на GPS оборудване.

В тези области фирмата си партнира с някои от лидерите на световния пазар:

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop