Управление на качеството

За ELTA-R управлението на качеството е ключов фактор за ефективното функциониране и непрекъснатото подобряване на работните процеси.
Мисията на компанията е да създава стойност за клиентите чрез предоставяне на стоки и услуги, активирани от технологиите. Това се постига чрез творчески ангажирани хора, иновационни решения, висококачествени продукти и услуги. 
Поради тази причина още през 1997 година ELTA-R внедри система за качеството и се сертифицира по ISO 9001:1996, а по-късно внедри и система за управление на качеството ISO 9001:2000 и 2008. Системата за управление на качеството в ELTA-R е сертифицирана и съгласно съюзните публикации на НАТО AQAP 2110.
От 2001 година компанията е член на Асоциацията “Международен конгрес на качеството в телекомуникациите”. Изпълнителният директор на ELTA-R е вицепрезидент на тази асоциация.
Приоритетите на компанията в управлението на качеството са насочени към стриктно спазване на изискванията за опазване на околната среда и грижата за осигуряване на безопасни условия на труд на своите служители.
Kато постоянно развиваща се организация, през 2018г. ELTA-R е внедри система за управление на качеството ISO14001:2004.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop