Ядрено, химическо и биологично разузнаване и защита

В това направление ELTA-R си партнира с фирмите BRUHN NEWTECH–Дания, BRUKER DALTRONIX–Германия.

По-долу са изброени някои от ЯХБРЕ програмни приложения за използване в кризисни ситуации 

NBC-ANALYSIS: Оперативно софтуерно приложение за предвиждане, предупреждение и рапорт за ЯХБРЗ
SensAware™:  Стандартно софтуерно приложение за интегриране на    многообразие от химични, биологични, радиационни и    метрологични сензори
NBCSim™:  Софтуерно приложение за симулация на химични и     радиационни замърсявания и въздушни опасности
EOD Frontline:  Оперативно софтуерно приложение за управление на операции   по EOD и разминиране
CBRN-E Response: Цялостно CBRNE (ЯХБРЕ) решение: планиране и отговор при CBRNE заплахи и инциденти на място и/или в центровете за    управление на кризи с предоставени възможности за    интегриране на сензори и използване в дистанционно    управляеми автомобили.

Допълнително се предлага оборудване и системното му интегриране в системите C4I и тези за управление при кризи като:

  • BWA разпознаване с използуване на MALDI TOF MS
  • RAPID - за детекция на атмосферно замърсяване
  • Ново поколение на ядрено-радиационни детектори
  • Ново поколение на мобилни Mass спектрометри
  • Химико-биологични Mass спектрометри

Възможни за доставка са друго оборудване и софтуер.

 

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop