За направлението

ELTA-R инвестира в направлението национална сигурност и отбрана от 1994 година. По поръчка на Министерство на отбраната, успешно са разработени и въведени в редовно производство серия полеви комутатори за нуждите на Българската армия. 

Доставени са над 5 000 линии телефонни централи за автоматизация на ведомствената телефонна мрежа на редица военни формирования на територията на цялата страна. Постепенно компанията се превърна в надежден и уважаван доставчик на стоки и услуги за Българската армия в областта на системите C4ISTAR.

ELTA-R има реален принос и е активен участник в процесите на модернизация на Българската армия във връзка с членството на Република България в Евроатлантическия съюз.  Натрупаният огромен опит и „ноу-хау“ през годините в сътрудничество с водещи световни компании в областта на отбраната, позволиха на ELTA-R да участва в търгове и да реализира проекти „под ключ“ не само за Българската армия, но и за други държавни ведомства и организации.

ELTA-R е сертифицирана по военния стандарт за качество AQAP 2110. Компанията изпълнява всички необходими изисквания за индустриална сигурност и достъп до класифицирана информация. Разкрити са съответните регистратури за класифицирана информация.

ELTA-R притежава пълен лиценз за извършване на износ, внос и трансфер на оръжия.

Много на брой са инициативите за подпомагане на Българската армия:

  • за съвместни участия в учения в страната и чужбина;
  • за провеждане на обучения;
  • за демонстрации и тестове на ново оборудване, на различни видове системи, както и на софтуер за командване и управление.

Много на брой са благодарствените адреси за отлично проведените мероприятия и реализираните проекти, но най-важни за компанията са реалните резултати от приетите на въоръжение и въведени в реална експлоатация сложни комуникационни и информационни системи. 

Извън областта на отбраната ELTA-R работи за Министерство на вътрешните работи и Министерство на извънредните ситуации.

Изпълнявани са проекти за управление при кризи.

Компанията е участвала в търгове за контрол и наблюдение на сухопътната и морската граници, както и за изграждане на автоматизираната система за управление на трафика на плавателните съдове по река Дунав.

Фирма ЕЛТА-Р притежава всички необходими сертификати и разрешения за участие в проекти свързани с националната сигурност, както и в проекти на НАТО.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop