Системи C4ISTAR

В това направление ELTA-R успешно си сътрудничи с италианската група Finmeccanica и по специално със SELEX Elsag S.p.A., а така също и със словенската фирма S&T.

С помощта на нашите партньори сме в състояние да доставим и да интегрираме целия набор от комуникационно-информационно оборудване и софтуер за командване и управление, за осигуряване на каквото и да е формирование от Българската армия.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop