Система за ЯХБР

ELTA-R печели конкурс за доставка, на Българската армия, на специализиран софтуер и концентратор за сензори за ЯХБР (CBRN).

Софтуерът и системата за управление са за анализ, прогнозиране, ранно предупреждение и докладване за замърсявания. При изпълнението на този проект ELTA-R, използва натрупания опит и „ноу-хау“ от изграждането на ПИКИС, където също е въведена в експлоатация подобна подсистема.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop