Учебен център за Полевата интегрирана комуникационно-информационна система (ПИКИС)

В процеса на подготовката на Полевата интегрирана комуникационно-информационна система за бойно използване, на ELTA-R е възложено проектирането и изграждането на учебен център на територията на 61 бригада от Българската армия в град Карлово. Изграденият от ELTA-R център е най-модерният, многофункционален учебен център, пряко свързан с провеждането на конкретни занятия по усвояване на работата със сложната система, в това число и в реално време. Центърът, успешно може да бъде надграждан и с други учебни кабинети.

Проектирането и изграждането на учебен център за ПИКИС на територията на 61 Механизирана бригада в град Карлово е предизвикано от необходимостта от провеждането на непрекъснат учебен процес на личния състав в условия близки до реалните. С изграждането на учебния център се икономисват средства и се премахват технологичните неудобства свързани с провеждане на обучение в самите бойни апаратни, командно-щабни машини и машини на подразделенията. Проектът изисква изграждането на определено количество работни места (тренажори), които напълно да имитират различните типове машини в състава на системата. Структурата на мрежата и връзките между учебните работни места (тренажори) напълно наподобява структурата на ПИКИС. Нещо повече, учебният център лесно може да бъде привързан, както към стратегическата мрежа на Българската армия, така и към самия ПИКИС в условия на учения или реални бойни действия.

Учебният център се състои от:

  • учебен кабинет за системата за командване и управление;
  • учебен кабинет „преносна среда“;
  • център за привързване и отдалечен достъп;
  • антенно поле на покрива на сградата.

Учебният център позволява провеждането на пълноценен учебен процес по системата ПИКИС и софтуера за командване и управление (С2).

Структурата на мрежата на отделните кабинети.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop