Взривозащитено осветление (ЕХ)

Разработката и производството на осветители за този пазарен сегмент е изключително отговорна задача.
Произвежданите от ELTA-R осветители са с отлични светлинни характеристики и висока енергийна ефективност.
В производство са сериите BPS и BPP с променливотоково и постояннотоково захранване.

 ЕЛТА-Р може да адаптира продуктите в съответствие с конкретното производство и изискванията на клиента!

Серия BPP

Прожекторните осветителите от серия BPP са специално проектирани за използване в рискова взривоопасна среда. Осветителите са подходящи за употреба в рискови експлозивни зони: Зона1, Зона 2 за газ и паровъздушни атмосфери, както и в Зона 21 и Зона 22 за атмосфери с наличие на горими прахове.

преглед


Серия BPS

Осветителите от серия BPS са специално проектирани за използване в рискова взривоопасна среда.  Осветителите са подходящи за употреба в рискови експлозивни зони: Зона1, Зона 2 за газ и паровъздушни атмосфери, както и в Зона 21 и Зона 22 за атмосфери с наличие на горими прахове.

преглед


Взривозащитени разклонителни кутии

Взривозащитените разклонителните кутии BP са подходящи при свързване на осветители от сериите BPS и BPP. Разклонителните кутии са подходящи за употреба в рискови експлозивни зони: Зона1, Зона 2 за газ и паровъздушни атмосфери, както и в Зона 21 и Зона 22 за атмосфери с наличие на горими прахове.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop