Взривозащитено осветление (ЕХ)

Разработката и производството на осветители за този пазарен сегмент е изключително отговорна задача.
Произвежданите от ELTA-R осветители са с отлични светлинни характеристики и висока енергийна ефективност.
В производство са сериите BPS и BPP с променливотоково и постояннотоково захранване.

Серия BPP

Прожекторните осветителите от серия BPP са специално проектирани за използване в рискова взривоопасна среда. Взривообезопасената серия е подходяща за осветяване на помещения и външни инсталации на нефтената, газовата, фармацефтичната, химическата, хранително-вкусовата и други промишлености, където вследствие на технологични и производствени процеси има опасност от възникване на потенциално експлозивна атмосфера. Осветителите са подходящи за употреба в рискови експлозивни зони: Зона1, Зона 2 за газ и паровъздушни атмосфери, както и в Зона 21 и Зона 22 за атмосфери с наличие на горими прахове.

преглед


Серия BPS

Осветителите от серия BPS са специално проектирани за използване в рискова взривоопасна среда.  Взривообезопасената серия е подходяща за осветяване на помещения и външни инсталации на нефтената, газовата, фармацефтичната, химическата, хранително-вкусовата и други промишлености, където вследствие на технологични и производствени процеси има опасност от възникване на потенциално експлозивна атмосфера. Те осигуряват специална характеристика на осветяване на терена при гарантирана висока равномерност без опасност от заслепяване.

преглед


Взривозащитени разклонителни кутии

Взривозащитените разклонителните кутии BP са подходящи при свързване на осветители от сериите BPS и BPP. Използват се за разклоняване и/или свързване на проводници в помещения и външни осветителни инсталации на нефтената, газовата, фармацефтичната, химическата, хранително-вкусовата и други промишлености, където вследствие на технологични и производствени процеси има опасност от възникване на потенциално експлозивна атмосфера.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop