Серия BPS

Осветителите от серия BPS са специално проектирани за използване в рискова взривоопасна среда. 

Осветителите са подходящи за употреба в рискови експлозивни зони: Зона1, Зона 2 за газ и паровъздушни атмосфери, както и в Зона 21 и Зона 22 за атмосфери с наличие на горими прахове.

Взривообезопасената серия е подходяща за осветяване на помещения и външни инсталации на нефтената, газовата, фармацефтичната, химическата, хранително-вкусовата и други промишлености, където вследствие на технологични и производствени процеси има опасност от възникване на потенциално експлозивна атмосфера. Те осигуряват специална характеристика на осветяване на терена при гарантирана висока равномерност без опасност от заслепяване.

 

 

Основни характеристики:

 • Широки граници на променливотоковото захранване с възможност
  за постояннотоково захранване от 22VDC до 30VDC;
 • Оптика от високоефективни асиметрични лещи с екстремално широк ъгъл;
 • Нулево светлинно замърсяване;
 • Отлични характеристики на осветяване;    
 • Ергономична светлина, близка до естествената;     
 • Висока енергийна ефективност;     
 • Дълъг жизнен цикъл;     
 • Без разходи за поддръжка;     
 • Екологично чист продукт.

 

Тип на осветителя Пълна консумирана мощност
/W/
Реална светлинна ефективност
(LER)
/ lm/W /
Реален светлинен поток
/lm/
Информация за изтегляне
BPS15 15 110 1 650 application/pdf icon BPS
BPSdc13 12.8 110 1 470

 * Фотометрични данни за симулации се предоставят след запитване.

 **  ЕЛТА-Р може да адаптира продуктите в съответствие с конкретното производство и изискванията на клиента!

Начин на заявяване - ТУК.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop