Сигнални лампи и системи за сигнализация

ELTA-R разработва и произвежда голяма гама сигнални лампи, чрез които се изграждат различни системи за сигнализация в съответствие с изискванията на международните стандарти и конкретния проект.
Сигналните лампи и системите за сигнализация могат да бъдат както с конвенционално така и със слънчево (соларно) токозахранване.
В производство са сигнални лампи за обозначаване на препятствия в авиацията, за навигация в корабоплаването и някои други типове маркиращи лампи.

Осветители за обозначаване на препятствия в авиацията

Произвежданите от ELTA-R сигнални лампи за обозначаване на препятствия в авиациата отговарят на изскванията на ICAO, FFA и на някои специфични местни разпоредби. В производство са осветители за нисък и среден интензитет.

преглед


Осветители за навигация в корабоплаването

ELTA-R произвежда специализирани лампи за навигация в речното и морското корабоплаване съгласно международните и местни разпоредби. ELTA-R е в състояние да предложи маркиращи лампи и/или системи за сигнализацияи по поръчка в съответствие със специфичните изисквания на даден клиент.

преглед


Други осветители за сигнализация

ELTA-R произвежда маркиращи лампи със специално предназначение. Обикновено те са с определена функционална насоченост.

преглед


 

Системи за сигнализация

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop