Улично и парково осветление с мрежово токозахранване

Произвежданите от ELTA-R улични осветители са с отлични технически характеристики.
С тях могат да се изпълняват всякакви проекти за модернизация на съществуващи осветителни уредби или за ново строителство.
Икономическата ефективност от тяхното внедряване в експлоатация е доказана.
В редовно производство са описаните по-долу серии.

ЕЛТА-Р може да адаптира продуктите в съответствие с конкретните нужди и изискванията на клиента!

 

Парково осветление с мрежово токозахранване

преглед


 

Улично осветление с мрежово токозахранване

преглед


 

Улично осветление с резервирано токозахранване

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop