Осветители за периметрова охрана и видеонаблюдение

ELTA-R разработва и произвежда осветители предназначени за осветяване на осигурителен периметър на открито. Осветителите се произвеждат в два варианта - с бяла светлина и инфрачервена светлина. С тяхното използване лесно се постига нужната за охранителните камери осветеност на разстояние до 120 метра. Възможни са варианти на изпълнение с постояннотоково и променливотоково захранване.В производство са сериите описани по-долу.

ЕЛТА-Р може да адаптира продуктите в съответствие с конкретните нужди и изискванията на клиента!

Серия ESP

Светодиодните осветители от типа ESP са предназначени да осветяват осигурителен периметър на открито с бяла светлина. ESР12dc може да бъде свързан с всяка система, захранвана от 12V-ви батерии или директно от 12V източник на електроенергия.

преглед


Серия ESPI

Светодиодните осветители от типа ESPI са предназначени да осветяват осигурителенпериметър на открито с инфрачервена светлина. Серията може да бъде свързана с всяка система, захранвана от 12V-ви батерии или директно от 12V източник на електроенергия.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop