Преработка на осветители стара технология

ELTA-R споделя разбирането, че много от съществуващите осветители стара технология могат да бъдат преработени и надграждани с LED решение.

В болшинството от случаите това е много по-икономичен вариант, отколкото закупуването на нов LED осветител за директна замяна (подмяна).

За постигане на добър резултат, старите осветители трябва да са със здрава и подходяща конструкция, която може да разсейва отделяната топлина и да позволява внедряването в нея на подходящи LED модули и драйвери.

Ако разработката е добре направена и базирана на принципа plug and  play, ъпрейта може да бъде извършван директно на място, на обекта. Това силно ще минимизира разходите за модернизация и за реализиране на конкретния проект.

ELTA-R има значителен опит в този вид дейност и е в състояние да предложи конкретно техническо решение, при запитване от страна на клиента.

По-долу са описани някои от стъпките (технологията), по която се извършва разработването на новия продукт.

1. Първоначална информация предоставяна от клиента:

  • приложение на продукта
  • данни за осветителното тяло подлежащо на преработка
  • снимки
  • брошури
  • необходими количества за преработка
  • целева цена
  • мостра от осветително тяло подлежащо на преработка
  • специфични изисквания на клиента

2. Разработка на прототип, фотометрични измервания на оригиналната лампа и прототипа. 
3. Тестване на прототипа от клиента и сравнение с оригинала. 
4. Серийно производство.

Информация за някои от изпълнените проекти ТУК.

Информация за конкретни технически решения:

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop