Системи за управление и енергийна ефективност

ELTA-R разработва системи за автоматизация и интелигентно управление на осветлението.
Тези системи са важен елемент от стратегията за поддръжка и обслужване.
Те са и част от системата за обща енергийна ефективност на даден обект.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop