Системи за управление и енергийна ефективност

ELTA-R разработва системи за автоматизация и интелигентно управление на осветлението.
Тези системи са важен елемент от стратегията за поддръжка и обслужване.
Те са и част от системата за обща енергийна ефективност на даден обект.

 

ЕЛТА-Р може да адаптира продуктите в съответствие с конкретните нужди и изискванията на клиента!

Автоматизирана система за безопасност при товаро-разтоварни дейности (врати)

Основния проблем свързан с безопасността на персонала при товаро-разтоварни операции възниква при преминаването на подемна техника през входно-изходните врати на складовете. В тези зони съществува вероятност за инцидент между бързо движещите се мотокари и обслужващите склада работници.

преглед


Автоматизирана система за управление на трафика при товаро-разтоварни дейности в логистични зони

Основния проблем свързан с безопасността на персонала и пешеходците при товаро-разтоварни операции, възниква при преминаването на превозни средства по вътрешнозаводските пътища пресичащи се с пешеходните зони. В конфликтните зони съществува вероятност за инцидент, между бързо движещите се превозни средства и персонала.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop