Тунелно осветление, осветление под мостове и надлези

ELTA-R разработва и произвежда гама осветители намиращи приложение в проекти за осветяване на тунели, пътни възли под мостове и надлези. Чрез подходяща оптика се формира необходимата характеристика за осветяване на съответния тунел. Изделията са с високи технически характеристики и отличен дизайн, като в зависимост от проекта се предвижда удобен за закрепване крепеж. Високата енергийна ефективност и дългият жизнен цикъл без необходимостта от каквото и да е техническо обслужване и поддръжка ги прави привлекателни при изграждането на различни инфраструктурни обекти. В редовно производство са сериите ESBT и EPHT.

Серия ESBT

Светодиодните осветители от типа ESBT са предназначени да осветяват вътрешното пространство на тунели за железници, пътни тунели както и пътни възли и "конфликтни" зони под мостове и надлези. Чрез специално подбрана за целта оптика, се формира необходимата характеристика за осветяване на съответния обект.

преглед


Серия EPHT

Светодиодните осветители от типа EPHT са предназначени да осветяват вътрешното пространство на тунели, както и пътни възли и "конфликтни" зони под мостове и надлези. Чрез специално подбрана за целта оптика, се формира необходимата характеристика за осветяване на съответния обект.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop