SAM5 и SAM6

Системата от тип SAМ5 и SAM6 са сигнална сшетодиодна система с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията със среден и нисък интензитет тип B.

Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO и FAA, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни. 

SАМ5 и SAM6 осигуряват възможност за настройване на наклона на слънчевия панел според различните географски ши-рини на местоположение на обекта.
Възможен е монтаж върху различни видове стълбове в това число и върху съществуващи.

Информация за SAM5 и SAM6 може да намерите ТУК.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop