SAМ3 и SAM4

Осветителите от тип SAМ са сигнална лампа с автономно слънчево токозахранване, предназначена за обозначаване на препятствия в авиацията със среден интензитет тип B.

Този тип оборудване е предназначено за инсталиране върху високи сгради, кули, стълбове и други, които съгласно изискваниятана ICAO и FAA, трябва да бъдат обозначени като препятствия в авиацията.

Използва се в случаите, когато на обекта липсва токозахранващо напрежение или неговото осигуряване и поддръжка не са ефективни. 

SAM е компактно изделие (всички компоненти са разположени в едно тяло).

SAM е комплексна доставка, в това число всички кабели и крепежни елементи,        
позволяваща изграждане на обектите "под ключ".

SAM осигурява възможност за настройване наклона на слънчевия панел според        
различните географски ширини на местоположението на обекта.

SAM осигурява възможност за монтаж върху различни видове стълбове .

Информация за SAM3 и SAM4 може да намерите ТУК.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop