Серия SMGS-DC

Серията светодиодни осветители SMGS-DC са предназначени за вграждане в разработвани от клиентите соларни системи.
Те са с отлични технически характеристики, херметични и високонадеждни.

Осветителите са с широк диапазон на входното напрежение с вградена система за димиране.
Те могат да работят при високи околни температури до +60ºС.

ЕЛТА-Р ще изработи и достави осветителите в пълно съответствие с конкретните техническ иизисквания на клиента.

Основни характеристики:      

 • Широки граници на входното напрежение;      
 • Активна корекция на фактора на мощността (PFC);      
 • Оптика от боросиликатно стъкло с екстремално широк ъгъл;      
 • Отлични характеристики на осветяване нa терена;      
 • Ергономична светлина, близка до естествената;      
 • Висока енергийна ефективност;      
 • Опция за автоматично намаляване силата на светене късно през нощта;      
 • Опция за автоматично включване и изключване според осветеността;      
 • Дълъг жизнен цикъл;      
 • Без разходи за поддръжка;      
 • Екологично чист продукт.
Тип на
осветителя
Пълна
консумирана
мощност
/W/
Захранващо
напрежение
/ VDC /
Реална
светлинна
ефективност
/lm/W/
Реален светлинен поток на осветителя Информация заизтегляне
/ lm /
SMGS-DC 20 ÷ 200 10 ÷ 60 min 145 3 000 ÷ 29 000 application/pdf icon
SMGS-DC

application/pdf icon Начин на заявяване на серия SMGS-DC

 * Фотометрични данни за симулации се предоставят след запитване.

 ** ЕЛТА-Р може да адаптира продуктите в съответствие с конкретните нужди и изискванията на клиента!

 

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop