Серия SS4P12 LDV - соларна токозахранваща система

Соларната токозахранваща система от тип SS4P12 LDV е предназначена за осигуряване на токозахранване на различни консуматори (сензори и други) по всяко време 24 часа на ден в зони, в които не може да се осигури мрежово токозахранване.

Системата позволява дистанционно наблюдение посредством GSM радио модул и ELTA IoT web приложение, локално наблюдение посредством Bluetooth LE радио модул чрез специализирано Android приложение за смартфон. 

С цел избягване на вандализъм са вградени сензори за удар, обрушване, датчици за охрана, което прави ситемата приложим в райони с повишен криминален риск.

ЕЛТА-Р може да изработи продукти с по-голяма мощност и в съответствие с конкретните нужди и изискванията на клиента!

 

Спецификация:

  • Компактно решение – всички компоненти се намират в едно тяло;
  • Максимална ефективност на използване на слънчевото греене за различни географски ширини;
  • Възможност за интелигентно смесено токозахранване (слънчево + мрежово);
  • Екологично чист продукт;
  • Висока енергийна ефективност;
  • Дълъг жизнен цикъл;
  • Без разходи за поддръжка;
  • Широк температурен режим на експлоатация  от -35° до +60°С.

Данни за системата - ТУК.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop