Услуги по поддръжка в извънгаранционен срок

Стандартно след изтичане на гаранционния срок на клиентите, обслужвани с договори за комплексно обслужване се предлагат договори за абонаментен сервиз.

С договорите за абонаментен сервиз и техническо обслужване ELTA-R гарантира на своите клиенти непрекъсната работоспосбност на закупеното оборудване (система). В договорите строго са регламентирани всички задължителни норми и всички дейности осигуряващи качественото изпълнение на услугите:  

 

  • срок за отстраняване на неизправност или повреда : 2, 4, 8 или 24 часа (в зависимост от договорните условия);   
  • минимален задължителен период за провеждане на профилактичните преглади: всеки месец, на всеки 3, 6 или 12 месеца;   
  • задължителни дейности и превантивни мероприятия по време на профилактиката: диагностика и тест на всички управляващи и периферни блокове, проверка на всички настройки, конфигурации и бази данни, архивиране на системните файлове и оперативната информаци, анализ и оценка на състоянието на оборудването (системата) с издаване на съответните доклади и препоръки;   
  • преконфигуриране на оборудването ( системата ) при необходимост или при желание на клиента;   
  • фиксирани цени на ремонтните дейности и резервните части за целия срок на договора;   
  • безплатни консултации и техническа помощ свързани с обслужването, работата, разширението и модернизацията на оборудването (системата);   
  • денонощен телефон за връзка;   
  • дейности по консервиране и разконсервиране на оборудването (системата) при сезонна работа.

Услугите по поддъжка в извънгаранционен срок са в непрекъснат режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

За допълнителна информация:

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop