Услуги

Инженеринг

Инженерингови услуги

ЕLTA-R има дългогодишен опит в монтажа и въвеждането в експлоатация на сложни информационни и комуникационни системи. За изпълнението на тези дейности е отговорна Дирекция "Инженеринг".

преглед


СЦентрален сервиз

Услуги по поддръжка в гаранционен срок

При закупено оборудване от магазинната мрежа или от дистрибутор на компанията стандартно ремонтите се извършват след предоставяне на оборудването или на отделни модули от него в централния сервиз или в някоя от сервизните бази в страната.

преглед


Диспечерски център

Услуги по поддръжка в извънгаранционен срок

Стандартно след изтичане на гаранционния срок на клиентите, обслужвани с договори за комплексно обслужване се предлагат договори за абонаментен сервиз.

преглед


 

Развойни услуги

ELTA-R разполага с добре организиран развоен център. Той е структуриран като отделна Дирекция "Развитие".

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop