Инженерингови услуги

ЕLTA-R има дългогодишен опит в монтажа и въвеждането в експлоатация на сложни информационни и комуникационни системи. За изпълнението на тези дейности е отговорна Дирекция "Инженеринг".Тя разполага с добре обучени и висококвалифицирани специалисти. По-голяма част от тях са с инженерно образование.

Стандартно на клиентите се предлага комплексно обслужване - доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на всички необходими за изпънението на даден проект компоненти. Обучение на персонала на клиента свързано с работата и експлоатацията на системите е задължително. Обучението се извършва на място при клиента или в професиналния учебен център на територията на компанията.

Дирекция "Инженеринг" разполага с мобилни сервизни екипи, които са снабдени с автомобили, резервни части и техника за извършване на спешни ремонти на място при клиента.

На територията на компанията е изграден Сервизен център. На територията на страната функционират допълнителни сервизни центрове. Заявките за обслужване на клиентите и организизране на сервизните и ремонтните дейности се извършват от специален диспечерски център.

Предлаганите от компанията инженерингови услуги за изграждане на обекти "под ключ" и следващо гаранционно и извънгаранционно обслужваня най-общо са следните:

  • Оглед, консултации, анализ и следващо проектиране;  
  • Доставка на оборудване;
  • Строителство на телефонни и компютърни кабелни мрежи, структурно окабеляване;
  • Изграждане на телефонни системи;    
  • Изграждане на локални компютърни мрежи – работни станции, сървъри, активно оборудване;
  • Изграждане на системи за видеонаблюдение;   
  • Изграждане на пожароизвестителни системи;   
  • Изграждане на системи за контрол на достъпа;   
  • Изграждане на сигнално-охранителни системи;
  • Системно интегриране и изграждане на сложни информационо-комуникационни системи.

За допълнителна информация:

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop