Развойни услуги

ELTA-R разполага с добре организиран развоен център. Той е структуриран като отделна Дирекция "Развитие".

В нея работят висококвалифицирани инженери и програмисти, които изпълняват иновационната стратегия на  компанията.

В някои определени случай по поръчка ELTA-R може да поеме ангажименти за разработка на специализирани устройства, софтуер или автоматизирани системи за управление по поръчка и договаряне с отделни клиенти.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop