Услуги по поддръжка в гаранционен срок

При закупено оборудване от магазинната мрежа или от дистрибутор на компанията стандартно ремонтите се извършват след предоставяне на оборудването или на отделни модули от него в централния сервиз или в някоя от сервизните бази в страната. Ремонтите се извършват в кратки срокове - до 48 часа.
При закупено оборудване или система чрез договор за комплексно обслужване директно с ELTA-R на клиента се гарантира непрекъсната работоспосбност на доставеното оборудване или система. В този случай отстраняването на повредата е на място при клиента като стриктно се изпълняват:

  • Срок за отстраняване на неизправност или повреда до 24 часа (възможно е съкращаване на срока);       
  • Безплатни консултации и техническа помощ свързани с обслужването, експлоатацията, разширението и модернизацията на оборудването (системата);       
  • Денонощен телефон за връзка - само за клиенти с денонощен режим на работа.

За допълнителна информация:

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop