Продукти

 

VoIP и TDM телефонни централи и устройства

ELTA-R произвежда и предлага на пазара VoIP телефонни централи, цифрови телефонни централи, аналогови телефонни централи,VoIP и GSM Gateways,VoIP телефонни апарати, мрежово оборудване, както и всичко необходимо за да се изгради при Клиента съвременна, интегрирана комуникационна система.

преглед


устройства ELTA

TDM мултиплексори, концентратори и конвертори

ELTA-R произвежда и предлага на пазара телефонни концентратори и мултиплексори, специализирани конвертори, G.SHDSL модеми, оптични устройства и друго оборудване необходими за изграждане на различни телекомуникационни мрежи.

преглед


 

Професионални радиосистеми

ELTA-R е в състояние да предлага на своите клиенти доставка на оборудване и изграждане на радиосистеми по технологиите: TETRA; DMR; GSM-R Terretrial Trunked radio; Радиосистеми за Ръководство на въздушното движение (РВД).

преглед


 

Безжични системи за широколентов достъп

ELTA-R е в състояние да предложи оборудване и да изпълни проекти за безжични системи за широколентов достъп по технологиите: WiFi; WiMax.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop