За направлението

ELTA-R заема водеща позиция на пазара на информационни и комуникационни технологии в Република България.

От своето създаване през 1990 година компанията е ориентирана към разработката, внедряването в производство и в експлоатация на оборудване и на комплексни информационни и комуникационни системи за различни приложения. 

ELTA-R използва в своите решения, както изцяло собствени продукти, също и технологии и продукти на свои партньори - водещи световни производители.

Произведеното телекомуникационно оборудване към момента се равнява на над 850 000 линии.

По-голяма част от него е реализирано в страните: Русия, Украйна, Молдова, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

Сред клиентите на компанията в страната и чужбина са уважавани национални телекомуникационни оператори, различни държавни ведомства и организации, предприятия от обществения сектор, банкови и финансови структури, корпоративни клиенти с различни профили.

В България ELTA-R има над 4000 обекта. Изделията са осигурени с гаранционна поддръжка и извънгаранционен сервиз чрез изградената на територията на страната сервизна мрежа.

От 2000 година ELTA-R е официален доставчик на БТК ЕАД във връзка с цифровизирането на крайната равнина на телекомуникационната мрежа.

От 2005 година ELTA-R е официален подизпълнител на китайската компания HUAWEI за инсталиране на NGN оборудване в мрежата на БТК ЕАД, а така също и за други проекти на територията на страната.

Изграденият в състава на ELTA-R развоен център непрекъснато разработва нови продукти в съответствие с иновативната стратегия и техническите новости в световен план.

Инженеринговата дирекция предлага пълния набор от услуги за изграждане на обекти "под ключ".

На територията на компанията функционират професионален учебен център и център за дистанционно наблюдение и контрол. Те се използват за обучение на партньори и клиенти, а така също и при обслужване на системите в процеса на експлоатация.

ELTA-R получава много награди и препоръки, които са морален стимул свързан с резултата от нейната работа.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop