Статии

 

Абонатни услуги предоставяни от АТЦ тип ELTA 24

Автоматична вътрешна връзка Вие можете да осъществите телефонни разговори с всеки един от вътрешните абонати. Автоматична изходяща връзка Вие можете да се включите към селищната АТЦ по коя да е от съединителните линии. Всеки един абонат може да бъде ограничен по отношение достъпа до международната, междуградската и градската телефонна мрежа.

преглед


 

Интегриране на АТЦ тип ELTA 40, ELTA 250 и ELTA 200D към различни видове хотелски софтуер

Телефонните централи типове ELTA40, ELTA 250 и ELTA200D използват стандартен RS232 интерфейс за връзка с външни устройства и системи. Типично приложение на този интерфейс е свързването към компютърна конфигурация с инсталиран хотелски софтуер или служебен софтуер за наблюдение, диагностика и конфигуриране. В специални случаи интерфейсът се използва в система за дистанционен контрол и конфигуриране.

преглед


 

Основни функции и възможности за конфигурирането им в АТЦ тип ELTA 40

По-долу са посочени основните системни функционални възможности на АТЦ тип ELTA 40: Организиране до 6 различни направления по съединителните линии Групиране на абонатите по отношение ползването на съединителните линии и организираните по тях направления

преглед


 

Абонатни услуги, предоставяни от АТЦ тип ELTA 40

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА АБОНАТИТЕ    Автоматична вътрешна връзка    Обратно запитване при вътрешна връзка    Последователно превключване (пинг-понг) от един на друг абонат при вътрешна връзка    Конферентен разговор между трима вътрешни абонати    Прехвърляне на разговора при вътрешна връзка    Автоматична изходяща връзка   

преглед


 

Приложимост на GSM Gateway към телефонните централите от типа ELTA

GSM съгласуващите устройства,включени към ELTA VoIP PBX , ELTA 200D или към други АТЦ произвеждани от ELTA-R,  осигуряват гъвкаво организиране на връзките и намаляване на разходите за телефонни разговори. Това се постига без необходимостта от налагане на персонални ограничения на абонатите до външните мрежи или лимитиране на разходите за телефонни услуги.

преглед


 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop