Основни функции и възможности за конфигурирането им в АТЦ тип ELTA 40

По-долу са посочени основните системни функционални възможности на АТЦ тип ELTA 40:

  • Организиране до 6 различни направления по съединителните линии
  • Групиране на абонатите по отношение ползването на съединителните линии и организираните по тях направления
  • Гъвкави и многовариантни решения за организиране на обслужването на входящите повиквания по съединителните линии и организираните по тях направления   
  • Гъвкава организация на номерационния план ­ от 1 до 4 цифри   
  • Вградена система за пълна регистрация и таксуване на провежданите изходящи разговори или допълнителните видове хотелски услуги   
  • Възможност за интегриране към всяка хотелска програма или софтуер за отчитане на проведените телефонни разговори   
  • Възможности за организиране на система за високоговорящо оповестяване или търсене на лица   
  • Вграден репартитор със защита на абонатните и съединителните линии от мощни външни въздействия   
  • Нощен режим на обслужване.

В техническата документация съпровождаща изделието се предоставя цялата необходима информация за конфигурирането и експлоатацията на АТЦ тип ELTA 40.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop