Приложимост на GSM Gateway към телефонните централите от типа ELTA

GSM съгласуващите устройства,включени към ELTA VoIP PBX , ELTA 200D или към други АТЦ произвеждани от ELTA-R,  осигуряват гъвкаво организиране на връзките и намаляване на разходите за телефонни разговори. Това се постига без необходимостта от налагане на персонални ограничения на абонатите до външните мрежи или лимитиране на разходите за телефонни услуги.

Поддържаните от GSM съгласуващите устройства интерфейси позволяват включването им към всяка телефонна система от типа ELTA и гарантират бързо и лесно разширяване на комуникационните възможности.

Чреа въвеждането в експлоатация на GSM съгласуващите устройства се постига:

  • оптимизиране и опростяване на начините за комуникация;  
  • значително снижаване на разходите за телефонни разговори;
  • интегриране на управлението на системата за комуникация на едно място; 
  • повишаване ефективността на управление на организацията.

Специалистите от ELTA-R с удоволствие консултират клиента при избора на конкретното устройство.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop