Абонатни услуги, предоставяни от АТЦ тип ELTA 40

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА АБОНАТИТЕ   

 • Автоматична вътрешна връзка   
 • Обратно запитване при вътрешна връзка   
 • Последователно превключване (пинг-понг) от един на друг абонат при вътрешна връзка   
 • Конферентен разговор между трима вътрешни абонати   
 • Прехвърляне на разговора при вътрешна връзка   
 • Автоматична изходяща връзка   
 • Обратно запитване при изходяща връзка   
 • Последователно превклюяване (пинг-понг) между абоната и съединителната линия или между две съединителни линии   
 • Конферентна връзка между абонат и съединителна линия или две съединителни линии при обратно запитване при изходяща връзка   
 • Прехвърляне на разговора при изходяща връзка   
 • Входяща връзка чрез телефонистка или специален абонат   
 • Автоматична входяща връзка    Обратно запитване при входяща връзка   
 • Последователно превключване между абонати или съединителни линии при входяща връзка   
 • Конферентен разговор между трима при входяща връзка   
 • Прехвърляне на повикването при входяща връзка    Прехвърляне на разговора при входяща връзка   
 • Незабавна преадресация   
 • Преадресация след време (20 s)   
 • “Следвай ме”   
 • Отнемане на повикването   
 • Дежурна линия   
 • “Не ме безпокой” за всички видове връзки   
 • “Не ме безпокой” за входяща връзка   
 • “Не ме безпокой” за вътрешна връзка   
 • Събуждане (напомняне) по телефона   
 • Уведомяване за ползване на допълнителен вид услуга   
 • Директорско-секретарски функции   
 • Предоставяне на съединителна линия за индивидуално ползваване   
 • Серийни номера   
 • Съкратени номера за общо ползване    
 • Незабавно повикване след освобождаване на викания абонат (Изчакване на зает абонат)   
 • Музика за изчакване   
 • Предупреждение за новопостъпило входящо повикване   
 • Намеса   
 • Защита от намеса   
 • Групиране на абонатите за достъп по съединителните линии

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ОПЕРАТОРА ЧРЕЗ СИСТЕМНИЯ ТЕЛЕФОН   

 • Индикация на реалното време   
 • Индикация на набрания номер, на номера на вътрешния абонат, на номера на съединителната линия и кода на ползваната услуга   
 • Индикация за състоянието на търсения абонат   
 • Подреждане на повикванията на “опашка”   
 • Задържане на разговора (паркиране)   
 • Прехвърляне на разговора   
 • Последователно превключване (пинг-понг)   
 • Конферентен разговор   
 • Автоматично повторение на последния набран номер   
 • Намеса с тикер   
 • Мелодичен звънец   
 • Команди и процедури по администриране, конфигуриране и диагностика на системата   
 • Команди по регистрация на такси и разпечатване на квитанцииKодовете и процедурите за ползване на абонатните услуги са описани в техническата документация, придружаваща изделието.

При извършване на монтажа и конфигурирането от фирма ELTA-R, на обслужващия персонал се извършва съответното обучение на място, включващо запознаване с всички процедури и кодове, необходими за експлоатацията на централата.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop