Абонатни услуги предоставяни от АТЦ тип ELTA 24

Автоматична вътрешна връзка

Вие можете да осъществите телефонни разговори с всеки един от вътрешните абонати.

Автоматична изходяща връзка

Вие можете да се включите към селищната АТЦ по коя да е от съединителните линии. Всеки един абонат може да бъде ограничен по отношение достъпа до международната, междуградската и градската телефонна мрежа.

Автоматична входяща връзка.

Всеки абонат може да приема входящите повиквания по съединителните линии от селищната АТЦ.

Обратно запитване

За всяки един вид връзка (вътрешна, входяща и изходяща) се осигуряват функциите по задържане на връзката, последователно превключване от един към друг абонат или селищен кореспондент, конферентен разговор между трима и прехвърляне на връзката.

Уведомяване за новопостъпило входящо повикване.Обслужване.   

Ако имате право да приемате входящи повиквания и сте зает с друг разговор, системата ви уведомява с накъсан тих тон в разговора.С набиране на код 7 вие можете да го задържите, да приемете новия разговор и да приложите всички функции, свързани с обратно запитване.

Музика за изчакване

Музиката за изчакване ще се включи към всеки чакащ абонат участващ в услугата обратно запитване или прехвърляне на разговор.

Преадресация

Всеки абонат със специален код може да преадресира своя телефон, по такъв начин, че входящите повиквания да се изпращат на новия номер.

Намеса

Абонатите с номера 21, 22 и 23 имат право на намеса в чужди разговори. Намесата е придружена с предупредителен сигнал “тикер” с ниско ниво. Абонат №21 е защитен от намеса. “Не ме безпокой”. Тази функция се задава от всеки абонат с код, което му позволява да се изолира в зависимост от кода:   

  • само от повикванията на вътрешните абонати;   
  • само от входящи повиквания;   
  • от всички видове повиквания.

Описание на кодовете и специфичните начини за използване на абонатните услуги, може да намерите в техническата документация на изделието, закупено от вас.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop