Интегриране на АТЦ тип ELTA 40, ELTA 250 и ELTA 200D към различни видове хотелски софтуер

Телефонните централи типове ELTA40, ELTA 250 и ELTA200D използват стандартен RS232 интерфейс за връзка с външни устройства и системи.

Типично приложение на този интерфейс е свързването към компютърна конфигурация с инсталиран хотелски софтуер или служебен софтуер за наблюдение, диагностика и конфигуриране. В специални случаи интерфейсът се използва в система за дистанционен контрол и конфигуриране.

Изброените телефонни централи използват диалогов режим на работа при връзката си с външен софтуер, като специално за хотелското приложение е разработен опростен протокол, който позволява предаване на информация за проведените разговори към базата данни на хотелския софтуер.

В този случай тарификацията и обработката на информацията се извършва от хотелския софтуер, като телефонната централа предава информация за избрания номер, началният час и продължителността на разговора.

Телефонните централи ELTA 40, ELTA 250 и ELTA 200D работят съвместно с всички масово използвани в страната хотелски програми като Clock hotel software, ОРАК hotel, Delfin-3  и много други.

ЕЛТА-R предоставя информация за протокола за връзка на всички заинтересовани софтуерни компании при създаването на нов хотелски софтуер.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop