Участие на ELTA-R в научен семинар на Министерство на отбраната

От 21 до 23 ноември 2012 година в хотел „Олимп“ к.к. Боровец се проведе научен семинар на тема: „Повишаване на ефективността на научните изследвания чрез подобряване на взаимодействието с гражданските научни организации и отбранителна индустрия“.

Семинарът е организиран от Института по отбрана и Дирекция „Инвестиции в отбраната“. На семинара присъства Заместник министърът на отбраната господин Валентин Радев.

От страна на ELTA-R в мероприятието взеха участие господин Атанас Ченкин - Управител и господин Христо Мазнев - Специалист по информационни технологии.

В панела, където се обсъждаше развитието на Автоматизираната информационна система (АИС) на Министерство на отбраната, Българската армия, оперативните и тактическите щабове, ELTA-R изнесе доклад.

Докладът беше на тема „Повишаване на ефективността на АИС на МО, БА, оперативните и тактическите щабове. Приносът на ELTA-R за реализиране на поетите ангажименти по внедряване на STANAG 4406. Перспективи за развитие“.

Докладът беше изнесен от господин Христо Мазнев и предизвика голям интерес.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop