Проведени успешни полеви тестове на COMMS II софтуер и приложения

В състава на Българската армия съществуват няколко комуникационни възела, които използват радиостанции (CNR), за гласова комуникация и предаване на данни от различни производители. Така например, Harris CNR поддържат IP data комуникации, докато Thales 9210 CNR притежава единствено RS232 serial interface през който се поддържа  асинхронен трансфер на данни.

Целта на тестовете беше:

  1. Да се покаже възможността за комуникация на ниво данни между различни радио мрежи. Тази възможност беше демонстрирана за point to point и point to multipoint ефективна комуникация. 
  2. Да се демонстрира възможността за ползване на независими COTS продукти, неконструирани за работа върху радио мрежи и ползващи IPv4 протокол. Тази възможност беше демонстрирана след като С2 системата Battle Eye System беше запусната като бойно приложение върху COMMS II мрежите. Същата беше използвана за демонстрация на метод за ефективно използване на функционалностите на COMMS2 мрежовото ниво. 

За провеждане на демонстрациите беше изградена постановка в реални полеви условия съгласно приложения чертеж.

На базата на COMMS2 беше демонстрирано и проверено:

  • Локален разговор (chat) в една и съща мрежа
  • Разговор (chat) между различни мрежи
  • Иззвъняване (Ping) локално и  в емисия (broadcast)
  • Изпращане и получаване на електронна поща
  • Прехвърляне на файлове

РЕЗУЛТАТИ / ИЗВОДИ

Тестваната система е напълно приложима за нуждите на БА, както за свързване на радиосредства от различни производители за предаване на данни, така също и за оптимизация на трафика на данни през радиомрежите, подобряване на тяхното функциониране и обхват.За да бъде използван пълният потенциал на системата, същата следва да бъде инсталирана на всеки един терминал имащ връзка към радиостанция или ползващ радио средство за предаване на данни.Системата не ограничава възможностите на потребителя само и единствено в ползването на софтуер за обмен на данни, който е създаден за работа през теснолентови и нискоскоростни канали. При ползването и в режим на ip gateway същата осигурява работа на всеки закупен преди това или предстоящ да бъде закупен софтуер, който изисква трансфер на данни през радио канали.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop