Специализирани устройства

ELTA-R произвежда Система  за автоматичен цифров запис и архивиране на аудио информация ELTA SPR. Устройството осигурява запис на аудио информация от  аналогови и цифрови телефонни линии, радиостанции, факсове, VoIP терминали и други. База от данни за архивираната информация.

 • повишаване на  сигурността
 • разрешаване на спорни и конфликтни ситуации
 • контрол на ефективността на използване на телефонните линии
 • анализ на телефонни разговори
 • архив на информацията за продължителен период от време

ELTA SPR

 • поддържа работа с Microsoft SQL_Server, Microsoft Access
 • интегрриране на потребителски бази данни
 • работа на сървъра за записи в системен режим
 • вграден многоканален секретар с възможност за приемане на факс съобщения
 • поддържа „черен” и „бял” списък с телефонни номера
 • управление на процеса на запис, посредством DTMF набор от телефонния апарат
 • CLIP функции
 • интеграция с УАТЦ на ниво SMDR протокол
 • автоматично регулиране на нивото на сигнала (АРУ)
 • акустичен пуск (VOX  включване на записа на глас)
 • прослушване на всяка от включените линии без прекъсване на записа
 • автоматично архивиране на данните по задание или при препълване на диска
 • необслужваем режим на работа
Файлове за изтегляне: 
 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop