Повече за телефонната централа ELTA200D

ELTA-R проектира, произвежда и развива цифровата телефонна система ELTA 200D повече от десет години. През това време тя доказа своята изключителна надеждност и функционалност.

С реализираните повече от 600 000 телефонни порта и над хиляда отделни клиента, ELTA 200D е най-продаваният продукт на компанията.

ELTA 200D е цифрова комутационна система, разработена на базата на съвременна елементна база и съвременни концепции по изграждане на сложно комутационно оборудване.

Конструкцията, апаратната част и програмното осигуряване са на модулен принцип, което позволява изграждане на разнообразни комуникационни структури. Система е отворена за увеличаване на капацитета и добавяне на нови апаратни и програмни възможности.

Гъвкавото програмно осигуряване и разнообразните конструктивни решения осигуряват използването на ELTA 200D като PBX ( за офиси, хотели, учреждения, индустриални зони и др.) с капацитет от 48 до 1056 порта.

Въведените в експлоатация цифрови телефонни системи ELTA 200D и ELTA 200D-16 могат да бъдат разширени и мигрирани към IP мрежата с добавянето към тях и интегрирането на ELTA VoIP PBX.

Това решение  осигурява добавянето на комуникационните възможности и услуги на VoIP телефонна система и съхраняване на направените инвестиции.

ELTA 200D поддържа всички TDM и аналогови интерфейси и е проектирана така, че съвместно с произвежданите от компанията TDM мултиплексори, концентратори и конвертори и GSM  съгласуващи устройства, да позволи изграждането на ефективни комуникационни системи с разпределен капацитет за обширни индустриални зони, отдалечени населени места и райони,  като осигурява съхраняване на инвестициите в съществуващата телефонна кабелна инфраструктура.

 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop