Пазарен пробив или закономерен резултат от последователна иновационна политика

В края на 2006  година ръководството на българската компания „ЕЛТА-Р Ченкин и сие”  обяви, че е направен пазарен пробив в Руската федерация, свързан с изпълнението на федералната програма за осигуряване на Интернет достъп във всички училища в страната.

За какво всъщност става въпрос?

През 2006 година руското правителство, под личния контрол на президента Путин, стартира федерална програма, след изпълнението на която в рамките на не повече от три години на всички училища в страната трябва да бъде осигурен качествен Интернет достъп. За изпълнението на програмата са осигурени финансови средства,  а за главен изпълнител е определено АД "Связинвест" чрез всичките си поделения (телекомуникационни оператори) в страната.

Файлове за изтегляне: 
 
 
 

Контакт

Централен офис в град София
Тел.: +359 2 8122 900
Тел.: +359 2 8122 909
Факс: +359 2 8211 380

office@elta.bg

Онлайн контактTop